Netherlands

Netherlands

Government of Netherlands
Netherlands - Nederland
Official languages: Dutch - in parts of the country: Frisian
General Resources
Overheid.nl
National Institutions - Koninklijk Huis - Royal House - Staten-Generaal - Parliament - Eerste Kamer - First Chamber - Tweede Kamer - Second Chamber - Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) - Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries - Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) - National Council for Agricultural Research - Raad voor het Landelijk Gebied - Council for the Rural Areas - Ministerie van Defensie - Ministry of Defence - Koninklijke Landmacht - Royal Army - Koninklijke Luchtmacht - Royal Air Force - Koninklijke Marine - Royal Navy - Ministerie van Economische Zaken (EZ) - Minstry of Economic Affairs - Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) - Central Office of Statistics - Centraal Planbureau (CPB) - Central Planning Office - Bureau voor de Industriële Eigendom (Bureau I.E.) - Office for Industrial Property - Commissariaat voor Buitenlandse Investeringen in Nederland (CBIN) - Netherlands Foreign Investment Agency - Economische Voorlichtingsdienst (EVD) - Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) - Netherlands Competition Authority - Technisch-Wetenschappelijke Attachés (TWA) - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) - Independent Postal and Telecommunications Authority - Algemene Energieraad (AER) - General Energy Council - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) - Ministry of Education, Culture and Science - Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie (BVE) - Inspectie van het Onderwijs - Inspectorate of Education - Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) - State Agency for the Preservation of Monuments - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) - State Institute for War Documentation - Commissariaat voor de Media - Onderwijsraad - Education Council - Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) - Advisory Council for Science and Technology Policy - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) - Dutch Organisation for Scientific Research - Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) - Dutch Organisation for Applied Scientific Research - Ministerie van Financien - Ministry of Finance - Belastingdienst - Tax Agency - Agentschap van het Ministerie van Financiën - Dutch State Treasury Agency - Minsterie van Buitenlandse Zaken - Ministry of Foreign Affairs - Minsterie van Algemene Zaken (MinAZ) - Ministry of General Affairs - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) - Scientific Council for Government Policy - Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (CTO) - Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) - Ministry of Housing, Regional Planning and Environment - Rijksgebouwendienst (RGD) - State Buildings Agency - Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG) - Institute of Environmental and Agricultural Engineering - WaddenAdviesRaad (WAR) - Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) - Council for Environment and Nature Research - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) - Ministry of Interior Affairs and Kingdomrelations - Nederlandse Politie - Netherlands Police - Nederlands Centrum voor Internationale Politiesamenwerking (NCIPS) - Netherlands Centre for International Police Co-operation - Politie Amsterdam-Amstelland - Police Amsterdam-Amstelland - Politie Drenthe - Police Drenthe - Politie Gelderland-Midden - Police Gelderland-Midden - Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) - Netherlands Institute for Fire Service and Disaster Management - Nationaal Brandweer Documentatie Centrum (NBDC) - National Fire Service Documentation Centre - Ministerie van Justitie - Ministry of Justice - Openbaar Ministerie (OM) - Public Prosecution Service - Commissie Gelijke Behandeling (CGB) - Equal Treatment Commission - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - Ministry of Public Health, Welfare and Sport - Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) - Social and Cultural Planning Office - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - State Institute of Public Health and the Environment - College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) - Medicines Evaluation Board - College voor Zorgverzekeringen (CVZ) - Board for Welfare Insurances - Gezondheidsraad - Health Council - Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) - Council for Health Research - Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) - Council for Public Health and Welfare - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - Ministry of Social Affairs and Employment - Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) - Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV) - National Institute of Social Insurances - College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) - Board of Social Insurances Supervision - Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) - Ministry of Transport and Water Management - Inspectie Verkeer en Waterstaat - Agentschap Telecom - Telecommunications Agency - Directoraat-Generaal Luchtvaart - Directorate General Aviation - Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat - Directorate General State Water Management - Meetkundige Dienst (MD) - Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) - State Institute for Coast and Sea - Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) - State Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) - Royal Netherlands Meteorological Institute - Raad voor Verkeer en Waterstaat - Council for Transport and Water Management - Netherlands Board of Tourism - Sociaal-Economische Raad (SER) - Social and Economic Council - De Nederlandsche Bank - Nederlandse Publieke Omroep - Dutch Public Broadcasting - Nationale Ombudsman - National Ombudsman - Algemene Rekenkamer - General Chamber of Accounts - Gerechtshof Amsterdam - Court of Justice Amsterdam - Government - Provincie Drenthe - Province of Drenthe - Provincie Flevoland - Province of Flevoland - Provincie Friesland - - Provinsje Fryslân - Province of Friesland - Provincie Gelderland - Province of Gelderland - Provincie Groningen - Province of Groningen - Provincie Limburg - Province of Limburg - Provincie Noord-Brabant - Province of North Brabant - Provincie Noord-Holland - Province of North Holland - Provincie Overijssel - Province of Overijssel - Provincie Utrecht - Province of Utrecht - Provincie Zeeland - Province of Sealand - Municipal Institutions - Gemeente Almere - Municipality of Almere - Gemeente Amersfoort - Municipality of Amersfoort - Gemeente Amsterdam - Municipality of Amsterdam - Gemeente Apeldoorn - Municipality of Apeldoorn - Gemeente Appingedam - Municipality of Appingedam - Gemeente Assen - Municipality of Assen - Gemeente Axel - Municipality of Axel - Gemeente Baarn - Municipality of Baarn - Gemeente Bergschenhoek - Municipality of Bergschenhoek - Gemeente Beuningen - Municipality of Beuningen - Gemeente Blaricum - Municipality of Blaricum - Gemeente Borsele - Municipality of Borsele - Gemeente Breda - Municipality of Breda - Gemeente Brunssum - Municipality of Brunssum - Gemeente Capelle aan den IJssel - Municipality of Capelle aan den IJssel - Gemeente Castricum - Municipality of Castricum - Gemeente Coevorden - Municipality of Coevorden - Gemeente Delfzijl - Municipality of Delfzijl - Gemeente De Lier - Municipality of De Lier - Gemeente Delft - Municipality of Delft - Gemeente Den Haag - Municipality of The Hague - Gemeente Den Helder - Municipality of Den Helder - Gemeente Deventer - Municipality of Deventer - Gemeente Dodewaard - Municipality of Dodewaard - Gemeente Doetinchem - Municipality of Doetinchem - Gemeente Dongeradeel - Municipality of Dongeradeel - Gemeente Ede - Municipality of Ede - Gemeente Eersel - Municipality of Eersel - Gemeente Eindhoven - Municipality of Eindhoven - Gemeente Emmen - Municipality of Emmen - Gemeente Enkhuizen - Municipality of Enkhuizen - Gemeente Enschede - Municipality of Enschede - Gemeente Etten-Leur - Municipality of Etten-Leur - Gemeente Geldrop - Municipality of Geldrop - Gemeente Gilze en Rijen - Municipality of Gilze en Rijen - Gemeente Goes - Municipality of Goes - Gemeente Gorssel - Municipality of Gorssel - Gemeente Gouda - Municipality of Gouda - Gemeente 's Gravenzande - Municipality of 's Gravenzande - Gemeente Groningen - Municipality of Groningen - Gemeente Haarlem - Municipality of Haarlem - Gemeente Haarlemmermeer - Municipality of Haarlemmermeer - Gemeente Hattem - Municipality of Hattem - Gemeente Heerlen - Municipality of Heerlen - Gemeente Helden - Municipality of Helden - Gemeente Helmond - Municipality of Helmond - Gemeente Hengelo - Municipality of Hengelo - Gemeente Heumen - Municipality of Heumen - Gemeente Hilversum - Municipality of Hilversum - Gemeente Hoogeveen - Municipality of Hoogeveen - Gemeente Hoorn - Municipality of Hoorn - Gemeente Houten - Municipality of Houten - Gemeente Hulst - Municipality of Hulst - Gemeente Kampen - Municipality of Kampen - Gemeente Kerkrade - Municipality of Kerkrade - Gemeente Leek - Municipality of Leek - Gemeente Leerdam - Municipality of Leerdam - Gemeente Leiden - Municipality of Leiden - Gemeente Leusden - Municipality of Leusden - Gemeente Lisse - Municipality of Lisse - Gemeente Lopik - Municipality of Lopik - Gemeente Maasdriel - Municipality of Maasdriel - Gemeente Maassluis - Municipality of Maassluis - Gemeente Maastricht - Municipality of Maastricht - Gemeente Medemblik - Municipality of Medemblik - Gemeente Meppel - Municipality of Meppel - Gemeente Middelburg - Municipality of Middelburg - Gemeente Neede - Municipality of Neede - Gemeente Nieuwegein - Municipality of Nieuwegein - Gemeente Nijmegen - Municipality of Nijmegen - Gemeente Noordwijk - Municipality of Noordwijk - Gemeente Oegstgeest - Municipality of Oegstgeest - Gemeente Oldenzaal - Municipality of Oldenzaal - Gemeente Oostburg - Municipality of Oostburg - Gemeente Oosterhout - Municipality of Oosterhout - Gemeente Ootmarsum - Municipality of Ootmarsum - Gemeente Oss - Municipality of Oss - Gemeente Pekela - Municipality of Pekela - Gemeente Reimerswaal - Municipality of Reimerswaal - Gemeente Rheden - Municipality of Rheden - Gemeente Rijswijk - Municipality of Rijswijk - Gemeente Rotterdam - Municipality of Rotterdam - Gemeente Schiedam - Municipality of Schiedam - Gemeente Sittard - Municipality of Sittard - Gemeente Soest - Municipality of Soest - Gemeente Stadskanaal - Municipality of Stadskanaal - Gemeente Tegelen - Municipality of Tegelen - Gemeente Terneuzen - Municipality of Terneuzen - Gemeente Terschelling - Municipality of Terschelling - Gemeente Tilburg - Municipality of Tilburg - Gemeente Tytsjerksteradiel - Municipality of Tytsjerksteradiel - Gemeente Uithoorn - Municipality of Uithoorn - Gemeente Utrecht - Municipality of Utrecht - Gemeente Veenendaal - Municipality of Veenendaal - Gemeente Veldhoven - Municipality of Veldhoven - Gemeente Venlo - Municipality of Venlo - Gemeente Vlissingen - Municipality of Vlissingen - Gemeente Voorschoten - Municipality of Voorschoten - Gemeente Waalre - Municipality of Waalre - Gemeente Wageningen - Municipality of Wageningen - Gemeente Warnsveld - Municipality of Warnsveld - Gemeente Wassenaar - Municipality of Wassenaar - Gemeente Weert - Municipality of Weert - Gemeente Weesp - Municipality of Weesp - Gemeente Wervershoof - Municipality of Wervershoof - Gemeente Westervoort - Municipality of Westervoort - Gemeente Wieringen - Municipality of Wieringen - Gemeente Wijchen - Municipality of Wijchen - Gemeente Wijk bij Duurstede - Municipality of Wijk bij Duurstede - Gemeente Winterswijk - Municipality of Winterswijk - Gemeente Woerden - Municipality of Woerden - Gemeente Wymbritseradiel - Municipality of Wymbritseradiel - Gemeente Zaanstad - Municipality of Zaanstad - Gemeente Zoetermeer - Municipality of Zoetermeer - Gemeente Zwijndrecht - Municipality of Zwijndrecht - Gemeente Zwolle - Municipality of Zwolle - Embassies and Consulates - Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Sydney, Australië - Royal Netherlands Consulate General in Sydney, Australia - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Wenen, Oostenrijk - Royal Netherlands Embassy in Vienna, Austria - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Dhaka, Bangladesh - Royal Netherlands Embassy in Dhaka, Bangladesh - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Brussel, België - Royal Netherlands Embassy in Brussels, Belgium - Netherlands Board of Tourism in Brussels, Belgium - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Ouagadougou, Burkina Faso - Royal Netherlands Embassy in Ouagadougou, Burkina Faso - Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Vancouver, Canada - Royal Netherlands Consulate General in Vancouver, Canada - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Santiago, Chili - Royal Netherlands Embassy in Santiago, Chile - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Peking, China (Volksrepubliek) - Royal Netherlands Embassy in Beijing, China (People's Republic) - Netherlands Trade & Investment Office in Taipei, China (Republic) - Netherlands Foreign Investment Agency Office in Taipei, China (Republic) - Netherlands Board of Tourism in Taipei, China (Republic) - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Kopenhagen, Denemarken - Royal Netherlands Embassy in Copenhagen, Denmark - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Quito, Ecuador - Royal Netherlands Embassy in Quito, Ecuador - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Kairo, Egypte - Royal Netherlands Embassy in Cairo, Egypt - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Addis Abeba, Ethiopië - Royal Netherlands Embassy in Addis Ababa, Ethiopia - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Parijs, Frankrijk - Royal Netherlands Embassy in Paris, France - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Berlijn, Duitsland - Royal Netherlands Embassy in Berlin, Germany - Netherlands Board of Tourism in Cologne, Germany - Netherlands Foreign Investment Agency Office in Stuttgart, Germany - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Accra, Ghana - Royal Netherlands Embassy in Accra, Ghana - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Londen, Groot-Brittannië en Noord-Ierland - Royal Netherlands Embassy in London, Great Britain and Northern Ireland - Netherlands Foreign Investment Agency Office in London, Great Britain and Northern Ireland - Netherlands Board of Tourism in London, Great Britain and Northern Ireland - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Athene, Griekenland - Royal Netherlands Embassy in Athens, Greece - Netherlands Foreign Investment Agency Office in Hong Kong - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in New Delhi, India - Royal Netherlands Embassy in New Delhi, India - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Jakarta, Indonesië - Royal Netherlands Embassy in Jakarta, Indonesia - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Dublin, Ierland - Royal Netherlands Embassy in Dublin, Ireland - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Tel Aviv, Israël - Royal Netherlands Embassy in Tel Aviv, Israel - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Rome, Italië - Royal Netherlands Embassy in Rome, Italy - Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Osaka, Japan - Royal Netherlands Consulate General in Osaka, Japan - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Tokio, Japan - Royal Netherlands Embassy in Tokyo, Japan - Netherlands Board of Tourism in Tokyo, Japan - Netherlands Foreign Investment Agency Office in Tokyo, Japan - Netherlands Foreign Investment Agency Office in Seoul, Korea (Republic) - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Beiroet, Libanon - Royal Netherlands Embasssy in Beirut, Lebanon - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Skopje, Macedonië - Royal Netherlands Embassy in Skopje, Macedonia - Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Valletta, Malta - Royal Netherlands Consulate General in Valletta, Malta - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Rabat, Marokko - Royal Netherlands Embasssy in Rabat, Morocco - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Wellington, Nieuw-Zeeland - Royal Netherlands Embassy in Wellington, New Zealand - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Muscat, Oman - Royal Netherlands Embassy in Muscat, Oman - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Lima, Peru - Royal Netherlands Embassy in Lima, Peru - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Moskou, Russische Federatie - Royal Netherlands Embassy in Moscow, Russian Federation - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Riyad, Saudi-Arabië - Royal Netherlands Embassy in Riyadh, Saudi Arabia - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Singapore - Royal Netherlands Embassy in Singapore - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Bratislava, Slowakije - Royal Netherlands Embassy in Bratislava, Slovakia - Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Kaapstad, Zuid Afrika - Royal Netherlands Consulate General in Cape Town, South Africa - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Pretoria, Zuid Afrika - Royal Netherlands Embassy in Pretoria, South Africa - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Madrid, Spanje - Royal Netherlands Embassy in Madrid, Spain - Netherlands Board of Tourism in Madrid, Spain - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Paramaribo, Suriname - Royal Netherlands Embassy in Paramaribo, Suriname - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Stockholm, Zweden - Royal Netherlands Embassy in Stockholm, Sweden - Netherlands Board of Tourism in Stockholm, Sweden - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Bern, Zwitserland - Royal Netherlands Embassy in Berne, Switzerland - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Dar es Salaam, Tanzania - Royal Netherlands Embassy in Dar es Salaam, Tanzania - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Port of Spain, Trinidad en Tobago - Royal Netherlands Embassy in Port of Spain, Trinidad and Tobago - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Ankara, Turkije - Royal Netherlands Embassy in Ankara, Turkey - Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Istanbul, Turkije - Royal Netherlands Consulate General in Istanbul, Turkey - Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Chicago, Verenigde Staten van Amerika - Royal Netherlands Consulate General in Chicago, United States of America - Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Houston, Verenigde Staten van Amerika - Royal Netherlands Consulate General in Houston, United States of America - Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Los Angeles, Verenigde Staten van Amerika - Royal Netherlands Consulate General in Los Angeles, United States of America - Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in New York, Verenigde Staten van Amerika - Royal Netherlands Consulate General in New York, United States of America - Netherlands Office for Science and Technology in San Mateo, United States of America - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Washington, Verenigde Staten van Amerika - Royal Netherlands Embassy in Washington, United States of America - Office for Science and Technology - Netherlands Foreign Investment Agency Office in the United States of America - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Sana'a, Jemen - Royal Netherlands Embassy in Sanaa, Yemen - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Belgrado, Joegoslavië - Royal Netherlands Embassy in Belgrade, Yugoslavia - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Lusaka, Zambia - Royal Netherlands Embassy in Lusaka, Zambia - Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties in New York - Permanent Mission of the Netherlands to the United Nations in New York - Permanent Mission of the Netherlands to the United Nations in Vienna - Permanent Representation of the Netherlands to the Organization for Security and Cooperation in Europe in Vienna - Political Parties - Partij van de Arbeid (PvdA) - Labour Party - Jonge Socialisten in de PvdA - Young Socialists in the PvdA - PvdA Gewest Noord-Brabant - PvdA Gewest Utrecht - PvdA Afdeling Breda - PvdA Afdeling Delft - PvdA Afdeling Eindhoven - PvdA Afdeling Enschede - PvdA Afdeling Groningen - PvdA Afdeling Hilversum - PvdA Afdeling Nijmegen - PvdA Afdeling Tilburg - Christen Democratisch Appèl (CDA) - Christian Democratic Party - Christen Democratisch Jongeren Appèl (CDJA) - Christian Democratic Youth - CDA Delft - CDA Tubbergen - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) - People's Party for Freedom and Democracy - Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD) - Youth Organisation for Freedom and Democracy - VVD Delfshaven - VVD Delft - VVD Eindhoven - VVD Hillegersberg / Schiebroek - VVD Nijmegen - VVD Rotterdam - VVD Schouwen-Duiveland - VVD Venlo - Democraten 66 (D66) - Jonge Democraten (JD) - Young Democrats - D66 Regio Eindhoven - D66 Bedum - D66 Delft - D66 Eindhoven - D66 Rotterdam - GroenLinks - GreenLeft - GroenLinkse Jongerenorganisatie (DWARS) - GreenLeft Youth Organisation - Afdeling Amsterdam - Afdeling Delft - Afdeling Eindhoven - Afdeling Groningen Stad - Afdeling Nijmegen - Socialistische Partij (SP) - Socialist Party - SP Afdeling Helmond - ChristenUnie - ChristianUnion - PerspectieF, ChristenUnie-jongeren - Reformatorische Politieke Federatie (RPF) - Reformatorian Political Federation - {Member of: ChristenUnie} - RPF Jongeren - Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) - Reformed Political Alliance - {Member of: ChristenUnie} - De Groenen - The Greens - Nederlandse Middenstands Partij (NMP) - Dutch Middle Class Party - Natuurwetpartij - Natural Law Party - Natuurwetpartij Flevoland - Onafhankelijke Volkspartij voor Vrijheid en Mobiliteit (Nederland Mobiel) - Fryske Nasjonale Partij (FNP) - Friesian National Party - Nieuwe Communistische Partij Nederland (NCPN) - New Communist Party of the Netherlands - Vrije Communistische Partij (VCP) - Free Communist Party - Libertarische Partij - Libertarian Party - Vrije Indische Partij (V.I.P.) - Nederlandse Republikeins Partij (NRP) - Dutch Republican Party - Republikeinse Moderne Partij (RMP) - Republican Modern Party - Algemene Senioren Partij (ASP) - General Seniors Party - Verzets-Partij - Resistance Party - Other Institutions - Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) - Netherlands Standardization Institute - Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) - Country Information in the CIA - The World Factbook

Government of

Public Institutions in .
Government Digital and Online Information Services
netherlands 2018