Lithuania

Lithuania

Government of Lithuania
Lithuania - Lietuva
Official language: Lithuanian
National Institutions
Lietuvos Respublikos Prezidentas - President of the Republic of Lithuania Lietuvos Respublikos Seimas - Seimas of the Republic of Lithuania
Vyriausybes Kanceliarija - Prime Minister's Office
Zemes Ukio Ministerija - Ministry of Agriculture
Valstybine Augalu Apsaugos Tarnyba - State Plant Protection Service
Lietuvos Zemes Ukio Tarptautines Prekybos Agentura (LZUTPA) - Lithuanian Agricultural International Trade Agency
Lietuvos Zemes Ukio Konsultavimo Tarnyba (LZUKT) - Lithuanian Agricultural Advisory Service
Kulturos Ministerija - Ministry of Culture
Kulturos Vertybiu Apsaugos Departamentas - Department of Cultural Heritage Protection
Kulturos Paveldo Centras - Cultural Heritage Centre
Ukio Ministerija - Ministry of Economy
Lietuvos Smulkaus ir Vidutinio Verslo Pletros Agentura - Lithuanian Development Agency for Small and Medium-sized Enterprises
Svietimo ir Mokslo Ministerija - Ministry of Education and Science
Nacionalinis Egzaminu Centras - National Examinations Centre
Aplinkos Ministerija - Ministry of Environment
Lietuvos Hidrometeorologijos Tarnyba - Lithuanian Hydrometeorological Service
Lietuvos Geologijos Tarnyba (LGT) - Lithuanian Geological Service
Finansu Ministerija - Ministry of Finance
Muitines Departamentas - Department of Customs
Uzsienio Reikalu Ministerija - Ministry of Foreign Affairs
Sveikatos Apsaugos Ministerija - Ministry of Health
Valstybine Vaistu Kontroles Tarnyba (VVKT) - State Medicines Control Service
Vidaus Reikalu Ministerija - Ministry of Internal Affairs
Specialiuju Tyrimu Tarnyba (STT) - Special Investigations Service
Teisingumo Ministerija - Ministry of Justice
Krasto Apsaugos Ministerija - Ministry of National Defence
Valdymo Reformu ir Savivaldybiu Reikalu Ministerija - Ministry of Public Administration Reforms and Local Authorities
Valstybinis Turizmo Departamentas - State Department of Tourism
Informacijos ir Informatikos Departamentas - Department of Information and Informatics
Lietuvos Standartizacijos Departamentas - Lithuanian Department of Standardization
Valstybinis Patentu Biuras (VPB) - State Patent Bureau
Socialines Apsaugos ir Darbo Ministerija - Ministry of Social Protection and Labour
Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdyba (VSDFV) - State Social Insurance Fund Board
Susisiekimo Ministerija - Ministry of Transport and Communication
Lietuvos Automobiliu Keliu Direkcija - Lithuanian Directorate of Roads
Civilines Aviacijos Direkcija (CAD) - Directorate of Civil Aviation
Valstybine Radijo Dazniu Tarnyba (VRDT) - State Radio Frequency Service
Statistikos Departamentas - Department of Statistics
Lithuanian Development Agency
Valstybine Atomines Energetikos Saugos Inspekcua (VATESI) - State Nuclear Energy Safety Inspectorate
Konkurencijos Taryba - Competition Council
Valstybine Kainu ir Energetikos Kontroles Komisija - National Control Commission for Prices and Energy
Valstybine Jaunimo Reikalu Taryba - State Council of Youth Affairs
Europos Komiteta - European Committee
Lietuvos Bankas - Bank of Lithuania
Lietuvos Nacionalinis Radijas ir Televizija (LRT) - Lithuanian National Radio and Television
Valstybes Kontrole - State Control
Konstitucinis Teismas - Constitutional Court
Government
Klaipedos Apskrities Virsininko Administracija - Klaipeda County Administration
Siauliu Apskrities Virsininko Administracija - Siauliai County Administration
Utenos Apskrities Virsininko Administracija - Utena County Administration
Vilniaus Apskrities Virsininko Administracija - Vilnius County Administration
Embassies and Consulates
Embassy of Lithuania in Prague, Czech Republic
Embassy of Lithuania in Copenhagen, Denmark
Embassy of Lithuania in Tallinn, Estonia
Embassy of Lithuania in Helsinki, Finland
Embassy of Lithuania in Berlin, Germany
Embassy of Lithuania in London, Great Britain and Northern Ireland
Embassy of Lithuania in Tokyo, Japan
Embassy of Lithuania in Moscow, Russian Federation
Embassy of Lithuania in Washington, United States of America
Permanent Mission of Lithuania to the United Nations in New York
Political Parties
Lietuvos Demokratine Darbo Partija (LDDP) - Lithuanian Democratic Labour Party
Lietuvos Socialdemokratu Partija (LSDP) - Lithuanian Socialdemocratic Party
Naujosios Demokratijos Partija (NDP) - New Democratic Party
Naujoji Sajunga (Socialliberalai) (NS) - New Union (Socialliberals)
Lietuvos Liberalu Sajunga (LLS) - Lithuanian Liberal Union
Tevynes Sajunga (Lietuvos Konservatoriai) (TS(LK)) - Homeland Union (Lithuanian Conservatives)
Lietuvos Krikscioniu Demokratu Partija (LKDP) - Lithuanian Christian Democratic Party
Lietuvos Centro Sajunga (LCS) - Lithuanian Centre Union
Nuosaikiuju Konservatoriu Sajunga (NKS) - Moderate Conservative Union
Lietuvos Politiniu Kaliniu ir Tremtiniu Sajunga (LPKTS) - Lithuanian Political Prisoners and Deportees Union
Socialdemokratija 2000 - Social Democracy 2000
Lietuvos Nacionaldemokratu Partija (LNDP) - Lithuanian Nationaldemocratic Party
Tevynes Liaudies Partija - Homeland People's Party

Government of

Public Institutions in .
Government Digital and Online Information Services
lithuania 2018