Iceland

Iceland

Government of Iceland
Iceland - Island
Official language: Icelandic
National Institutions
Stjórnarráð Íslands - Government of Iceland Alþingi - Parliament

Forsætisráðuneyti - Office of the Prime Minister
Þjóðhagsstofnun - National Economic Institute
Landbúnaðarráðuneyti - Ministry of Agriculture
Rannsóknastofnun landbúnaðarins (RALA) - Agricultural Research Institute
Samgönguráðuneyti - Ministry of Communications
Menntamálaráðuneyti - Ministry of Culture and Education
Umhverfisráðuneyti
- Ministry for the Environment
Fjármálaráðuneyti - Ministry of Finance
Sjávarútvegsráðuneyti - Ministry of Fisheries
Hafrannsóknastofnun (Hafró) - Marine Research Institute
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins (Rf) - Icelandic Fisheries Laboratories
Utanríkisráðuneyti - Ministry of Foreign Affairs
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti - Ministry of Health and Social Security
Landlæknisembættið - Directorate of Health
Tryggingastofnun ríkisins
Geislavarnir ríkisins - Radiation Protection Institute
Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti - Ministry of Industry and Commerce
Orkustofnun - National Energy Authority
Iðntæknistofnun Íslands - Technological Institute of Iceland
Invest in Iceland Bureau
Dóms- og kirkjumálaráðuneyti - Ministry of Justice and Ecclesiastical Affairs
Félagsmálaráðuneyti - Ministry of Social Affairs
Hagstofa Íslands - Statistics Iceland
Einkaleyfastofan (ELS)
Veðurstofa Íslands - Icelandic Meteorological Office
Vegagerðin - Public Roads Administration
Civil Aviation Administration
Brunamálastofnun ríkisins - Icelandic Fire Authority
Ferðamálaráð Íslands - Icelandic Tourist Board
Skógrækt Ríkisins - Forest Service
Ríkisútvarpið (RUV) - National Broadcasting Service
Seðlabanki Íslands - Central Bank of Iceland
Hæstaréttur Íslands - Supreme Court of Iceland
Municipal Institutions
Akranesbær - Town of Akranes
Egilsstaðabær - Town of Egilsstaðir
Garðabær - Town of Garðabær
Grindavíkurbær - Town of Grindavík
Hafnarfjarðarbær - Town of Hafnarfjörður
Hornafjarðarbær - Town of Hornafjörður
Húsavíkurbær - Town of Húsavík
Hveragerðisbær - Town of Hveragerði
Ísafjarðarbær - Town of Ísafjörður
Kópavogsbær - Town of Kópavogur
Reykjanesbær - Town of Reykjanes
Reykjavíkurborg - City of Reykjavík
Sellfossbær - Town of Sellfoss
Vestmannaeyjabær - Town of Vestmannaeyjar
Embassies and Consulates
Embassy of Iceland in Brussels, Belgium
Embassy of Iceland in Helsinki, Finland
Embassy of Iceland in Berlin, Germany
Consulate General of Iceland in Tokyo, Japan
Consulate General of Iceland in Riga, Latvia
Embassy of Iceland in Moscow, Russian Federation
Embassy of Iceland in Stockholm, Sweden
Embassy of Iceland in Washington, United States of America
Icelandic Tourist Board in New York, United States of America
Political Parties
Sjálfstæðisflokkurinn - Independence Party
Samband ungra sjálfstæðismanna (SUS)
Samfylkingin - The Alliance
Framsóknarflokkurinn - Progress Party
AlÞýðubandalagið - People's Alliance - {Member of: Samfylkingin}
Alþýðuflokkurinn - Jafnaðarmannaflokkur Íslands - People's Party - Social Democratic Party of Iceland - {Member of: Samfylkingin}
Ungir jafnaðarmenn - Young Social Democrats
Vinstrihreyfingin - Grænt framboð - Left-Green Alliance
Frjálslyndi flokkurinn - Liberal Party
Þjóðvaki - National Awakening
Other Institutions
Staðlaráð Íslands (STRÍ) - Icelandic Council for Standardization

Government of

Public Institutions in .
Government Digital and Online Information Services
iceland 2018