Denmark

Denmark

Government of Denmark
Denmark - Danmark
Official language: Danish
General Resources
danmark.dk
National Institutions
Kongehuset - Royal House Folketinget - Parliament
Statsministeriet - Prime Minister's Office
By- og Boligministeriet - Ministry of Building and Housing
Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS) - Survey and Cadastre Agency
Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) - Castles and Properties Agency
Statens Byggeforskningsinstitut - National Building Research Institute
Elektricitetsrådet - Electricity Council
Erhvervsministeriet - Ministry of Business
Konkurrencestyrelsen (KS) - Competition Agency
Forbrugerstyrelsen - Consumer Agency
Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS) - Patent and Trademark Agency
Erhvervsfremme Styrelsen (EFS) - Business Promotion Agency
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen - Business and Companies Agency
Søfartsstyrelsen - Shipping Agency
Kirkeministeriet - Ministry of Church
Kulturministeriet - Ministry of Culture
Biblioteksstyrelsen - Library Agency
Tilskudssekretariat - Grants Secretariat
Danske Kulturinstitut - Danish Cultural Institute
Danske Filminstitut - Danish Film Insitute
Danmarks Radio (DR) - Radio of Denmark
Statens Arkiver - State Archives
Dansk Data Arkiv (DDA) - Danish Data Archive
Forsvarsministeriet - Ministry of Defence
Forsvaret - Armed Forces
Hjemmeværnet (HJV) - Home Guard
Forsvarets Forskningstjeneste (FOFT)
Økonomiministeriet - Ministry of Economy
Danmarks Statistik - Statistics Denmark
Finanstilsynet - Financial Supervisory Authority
Økonomiske Råd - Economic Council
Undervisningsministeriet - Ministry of Education
Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen (SU) - National Education Grant and Loan Agency
Miljø- og Energiministeriet - Ministry of Environment and Energy
Landsplanafdelingen - Regional Planning Department
Miljøstyrelsen - Environmental Agency
Energistyrelsen - Energy Agency
Skov- og Naturstyrelsen - Forest and Nature Agency
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) - Environmental Research Institute of Denmark
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) - Geological Research Institute of Denmark and Greenland
Forskningscentret for Skov & Landskab (FSL) - Research Centre for Forest and Landscape
Finansministeriet - Ministry of Finance
Økonomistyrelsen - Economy Agency
Finansstyrelsen - Finance Agency
Personalestyrelsen - Personnel Agency
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Ministry of Food, Agriculture and Fisheries
Direktoratet for FødevareErhverv - Directorate for Food Business
Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut (SJFI) - National Institute of Agricultural and Fisheries Economics
Danmarks JordbruksForskning - Agricultural Research of Denmark
Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) - Institute for Fisheries Research of Denmark
Plantedirektoratet - Plants Directorate
Fiskeridirektoratet - Fisheries Directorate
Fødevaredirektoratet - Food Directorate
Statens Veterinære Serumlaboratorium (SVS) - National Veterinary Laboratory
Udenrigsministeriet - Ministry of Foreign Affairs
Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) - Danish Foreign Policy Institute
Center for Udviklingsforskning - Centre for Development Research
Sundhedsministeriet - Ministry of Health
Statens Serum Institut (SSI) - National Serum Institute
Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi (DIKE) - Danish Institute for Clinical Epidemiology
Det Etiske Råd - Council of Ethics
Indenrigsministeriet - Ministry of the Interior
Udlændingestyrelsen - Foreigner Agency
Centrale Person Register (CPR)-Kontoret - Office of the Civil Registration System
Justitsministeriet - Ministry of Justice
Arbejdsministeriet - Ministry of Labour
Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens (DfA)
Direktoratet for Arbejdstilsynet
Sekretariat for Internationalt Samarbejde (SISA) - Secretariat for International Cooperation
Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) - Labour Market Agency
Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) - Institute of Occupational Health
Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (R.U.E.) - Council for Educational and Vocational Guidance
Forskningsministeriet - Ministry of Research
Statens Information (SI) - National Information Service
Forskningsstyrelsen - Research Agency
Telestyrelsen - Telecom Agency
Dansk Rumforskningsinstitut - Danish Space Research Institute
Institut for Grænseregionsforskning (IFG) - Institute for Border Region Studies
Center for IT-forskning (CIT) - Center for IT Research
Center for Sprogteknologi (CST) - Center for Language Technology
Risø National Laboratory
Bornholms Forskningscenter - Research Center of Bornholm
Dansk Polar Center - Danish Polar Center
Teknologirådet - Technology Council
Socialministeriet - Ministry of Social Affairs
Arbejdsskadestyrelsen
Centrale Handicapråd
Trafikministeriet - Ministry of Transport
Vejdirektoratet - Road Directorate
Kystdirektoratet (KDI)
Færdselsstyrelsen - Transport Agency
Banestyrelsen - Railway Agency
Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) - Meteorological Institute of Denmark
Posttilsynet - Postal Supervisory Authority
Transportrådet - Transport Council
Skatteministeriet - Ministry of Taxation
Told- og Skattestyrelsen - Custom and Tax Agency
Danmarks Nationalbank - National Bank of Denmark
Rigsrevisionen - National Audit Office
Government
Århus Amt - County of Århus
Frederiksborg Amt - County of Frederiksborg
Fyns Amt - County of Funen
Københavns Amt - County of Copenhagen
Nordjyllands Amt - County of North Jutland
Ribe Amt - County of Ribe
Ringkjøbing Amt - County of Ringkjøbing
Roskilde Amt - County of Roskilde
Sønderjyllands Amt - County of South Jutland
Vejle Amt - County of Vejle
Vestsjællands Amt - County of West Zealand
Viborg Amt - County of Viborg
Municipal Institutions
Aalborg Kommune - Municipality of Aalborg
Århus Kommune - Municipality of Århus
Albertslund Kommune - Municipality of Albertslund
Allerød Kommune - Municipality of Allerød
Ballerup Kommune - Municipality of Ballerup
Billund Kommune - Municipality of Billund
Brædstrup Kommune - Municipality of Brædstrup
Dragsholm Kommune - Municipality of Dragsholm
Fakse Kommune - Municipality of Fakse
Farum Kommune - Municipality of Farum
Frederikshavn Kommune - Municipality of Frederikshavn
Gørlev Kommune - Municipality of Gørlev
Hedensted Kommune - Municipality of Hedensted
Helsingør Kommune - Municipality of Helsingør
Hillerød Kommune - Municipality of Hillerød
Hobro Kommune - Municipality of Hobro
Høje-Taastrup Kommune - Municipality of Høje-Taastrup
Holbæk Kommune - Municipality of Holbæk
Højreby Kommune - Municipality of Højreby
Hvidovre Kommune - Municipality of Hvidovre
Kalundborg Kommune - Municipality of Kalundborg
Københavns Kommune - Municipality of Copenhagen
Kolding Kommune - Municipality of Kolding
Langå Kommune - Municipality of Langå
Mariager Kommune - Municipality of Mariager
Møn Kommune - Municipality of Møn
Nakskov Kommune - Municipality of Nakskov
Næstved Kommune - Municipality of Næstved
Nysted Kommune - Municipality of Nysted
Odense Kommune - Municipality of Odense
Præstø Kommune - Municipality of Præstø
Randers Kommune - Municipality of Randers
Ringe Kommune - Municipality of Ringe
Rødekro Kommune - Municipality of Rødekro
Roskilde Kommune - Municipality of Roskilde
Sallingsund Kommune - Municipality of Sallingsund
Silkeborg Kommune - Municipality of Silkeborg
Slagelse Kommune - Municipality of Slagelse
Slangerup Kommune - Municipality of Slangerup
Solrød Kommune - Municipality of Solrød
Sønderborg Kommune - Municipality of Sønderborg
Spøttrup Kommune - Municipality of Spøttrup
Sydfalster Kommune - Municipality of Sydfalster
Tønder Kommune - Municipality of Tønder
Trehøje Kommune - Municipality of Trehøje
Viborg Kommune - Municipality of Viborg
Vissenbjerg Kommune - Municipality of Vissenbjerg
Vordingborg Kommune - Municipality of Vordingborg
Embassies and Consulates
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Sydney, Australien - Royal Danish Consulate General in Sydney, Australia
Kongelig Dansk Ambassade i Dhaka, Bangladesh - Royal Danish Embassy in Dhaka, Bangladesh
Kongelig Dansk Generalkonsulat i São Paolo, Brasilien - Royal Danish Consulate General in São Paulo, Brazil
Kongelig Dansk Ambassade i Ottawa, Canada - Royal Danish Embassy in Ottawa, Canada
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Toronto, Canada - Royal Danish Consulate General in Toronto, Canada
Kongelig Dansk Ambassade i Beijing, Kina (Folkerepublik) - Royal Danish Embassy in Beijing, China (People's Republic)
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Shanghai, Kina (Folkerepublik) - Royal Danish Consulate General in Shanghai, China (People's Republic)
Kongelig Dansk Ambassade i Prag, Tjekkiske Republik - Royal Danish Embassy in Prague, Czech Republic
Kongelig Dansk Ambassade i Kairo, Egypten - Royal Danish Embassy in Cairo, Egypt
Kongelig Dansk Ambassade i Tallinn, Estland - Royal Danish Embassy in Tallinn, Estonia
Kongelig Dansk Ambassade i Helsingfors, Finland - Royal Danish Embassy in Helsinki, Finland
Kongelig Dansk Ambassade i Paris, Frankrig - Royal Danish Embassy in Paris, France
Kongelig Dansk Ambassade i Berlin, Tyskland - Royal Danish Embassy in Berlin, Germany
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Düsseldorf, Tyskland - Royal Danish Consulate General in Dusseldorf, Germany
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Hamborg, Tyskland - Royal Danish Consulate General in Hamburg, Germany
Kongelig Dansk Generalkonsulat i München, Tyskland - Royal Danish Consulate General in Munich, Germany
Danish Cultural Institute in Edinburgh, Great Britain and Northern Ireland
Kongelig Dansk Ambassade i London, Storbritannien og Nordirland - Royal Danish Embassy in London, Great Britain and Northern Ireland
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Hongkong - Royal Danish Consulate General in Hong Kong
Kongelig Dansk Ambassade i New Delhi, Indien - Royal Danish Embassy in New Delhi, India
Kongelig Dansk Ambassade i Jakarta, Indonesien - Royal Danish Embassy in Jakarta, Indonesia
Kongelig Dansk Ambassade i Teheran, Iran - Royal Danish Embassy in Tehran, Iran
Kongelig Dansk Ambassade i Dublin, Irland - Royal Danish Embassy in Dublin, Ireland
Kongelig Dansk Ambassade i Tel Aviv, Israel - Royal Danish Embassy in Tel Aviv, Israel
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Milano, Italien - Royal Danish Consulate General in Milan, Italy
Kongelig Dansk Ambassade i Tokyo, Japan - Royal Danish Embassy in Tokyo, Japan
Kongelig Dansk Ambassade i Seoul, Korea (Republik) - Royal Danish Embassy in Seoul, Korea (Republic)
Kongelig Dansk Ambassade i Riga, Letland - Royal Danish Embassy in Riga, Latvia
Kongelig Dansk Ambassade i Vilnius, Litauen - Royal Danish Embassy in Vilnius, Lithuania
Kongelig Dansk Ambassade i Kuala Lumpur, Malaysia - Royal Danish Embassy in Kuala Lumpur, Malaysia
Kongelig Dansk Ambassade i Mexico City, Mexico - Royal Danish Embassy in Mexico City, Mexico
Kongelig Dansk Ambassade i Haag, Nederlandene - Royal Danish Embassy in The Hague, Netherlands
Kongelig Dansk Ambassade i Managua, Nicaragua - Royal Danish Embassy in Managua, Nicaragua
Kongelig Dansk Ambassade i Oslo, Norge - Royal Danish Embassy in Oslo, Norway
Royal Danish Representative Office in Ramallah, Palestine
Kongelig Dansk Ambassade i Warszawa, Polen - Royal Danish Embassy in Warsaw, Poland
Kongelig Dansk Ambassade i Bukarest, Rumænien - Royal Danish Embassy in Bucharest, Romania
Kongelig Dansk Ambassade i Moskva, Russiske Føderation - Royal Danish Embassy in Moscow, Russian Federation
Kongelig Dansk Ambassade i Riyadh, Saudi Arabien - Royal Danish Embassy in Riyadh, Saudi Arabia
Kongelig Dansk Ambassade i Singapore - Royal Danish Embassy in Singapore
Kongelig Dansk Konsulat i Malaga, Spanien - Royal Danish Consulate in Malaga, Spain
Kongelig Dansk Ambassade i Madrid, Spanien - Royal Danish Embassy in Madrid, Spain
Kongelig Dansk Ambassade i Stockholm, Sverige - Royal Danish Embassy in Stockholm, Sweden
Kongelig Dansk Ambassade i Bern, Schweiz - Royal Danish Embassy in Bern, Switzerland
Kongelig Dansk Ambassade i Ankara, Tyrkiet - Royal Danish Embassy in Ankara, Turkey
Kongelig Dansk Ambassade i Kampala, Uganda - Royal Danish Embassy in Kampala, Uganda
Trade Commission of Denmark in Atlanta, United States of America
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Chicago, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Consulate General in Chicago, United States of America
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Los Angeles, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Consulate General in Los Angeles, United States of America
Kongelig Dansk Generalkonsulat i New York, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Consulate General in New York, United States of America
Danish Tourist Board in New York, United States of America
Kongelig Dansk Ambassade i Washington, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Embassy in Washington, United States of America
Kongelig Dansk Ambassade i Caracas, Venezuela - Royal Danish Embassy in Caracas, Venezuela
Kongelig Dansk Ambassade i Hanoi, Vietnam - Royal Danish Embassy in Hanoi, Vietnam
Permanent Mission of Denmark to the United Nations in New York
Political Parties
Socialdemokratiet - Socialdemocrats
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)
Socialdemokratiet i Aabenraa
Socialdemokratiet i Arden Kommune
Socialdemokratiet i Broager Kommune
Socialdemokratiet i Esbjerg
Socialdemokratiet i Frederiksberg
Socialdemokratiet i Ikast Kommune
Socialdemokratiet i Randers
Socialdemokratiet i Skævinge
Socialdemokratiet i Sønderjyllands Amt
Socialdemokratiet i Tommerup
Socialdemokratiet i Vejen Kommune
Venstre - "Left" - Liberal Party
Ventres Ungdom - Ventre's Youth
Venstre i Greve
Konservative Folkeparti - Conservative People's Party
Konservativ Ungdom (KU) - Conservative Youth
Konservative i Vestsjælland
Socialistisk Folkeparti (SF) - Socialist People's Party
SFs Ungdom (SFU) - SF's Youth
SF i Allerød
SF i Fakse
SF i Glostrup
SF i København
SF i Lyngby-Taarbæk
SF i Nordjylland
SF i Valby
Det Radikale Venstre - "The Radical Left" - Social-Liberal Party
Radikal Ungdom (RU) - Radical Youth
Radikale Venstre i Lyngby-Taarbæk
Radikale Venstre i Nordjylland
Radikale Venstre i Odense
Radikale Venstre i Roskilde
Radikale Venstre i Søllerød
Radikale Venstre i Sønderjylland
Fremskridtspartiet (FP) - Progress Party
Fremskridtspartiets Ungdom - Progress Party's Youth
Enhedslisten - De Rød-Grønne - Unity List - The Red-Greens
Centrum-Demokraterne (CD) - Centre-Democrats
CD's Ungdom (CDU) - CD's Youth
Dansk Folkeparti (DF) - Danish People's Party
Dansk Folkepartis Ungdom (DFU) - Danish People's Party's Youth
Kristeligt Folkeparti - Christian People's Party
Kristeligt Folkepartis Ungdom (KFU) - Christian People's Party's Youth
Demokratisk Fornyelse (UDF) - Democratic Renovation
De Grønne - The Greens
Dansk Center Parti (DCP) - Danish Centre Party
Schleswigsche Partei (SP) -
Slesvigsk Parti
Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD) - Communist Party of Denmark
Danmarks Kommunistiske Parti / Marxister-Leninister (DKP/ML) - Communist Party of Denmark / Marxists-Leninists
Venstresocialisterne (VS) - Left Socialists
Internationale Socialister (IS) - International Socialists
Naturlovspartiet - Natural Law Party
Græsrodspartiet Solidarisk Alternativ (SOL)
Other Institutions
Amtsrådsforeningen - Association of County Councils
Kommunernes Landsforening (KL)
Danmarks Turistråd - Danish Tourist Board
Dansk Standard

Government of

Public Institutions in .
Government Digital and Online Information Services
denmark 2018